گزارش تصویری از بازدید محمدنوری زاد از نمایشگاه مطبوعات
خبرگزاری فارس با انتشار این تصاویر نوشت که محمدنوری زاد، پس از آن که حاضر به مباحثه با جوانان حاضر در نمایشگاه مطبوعات نشد ، با شعارهای آنان از نمایشگاه اخراج شد : «نوری‌زاد با حضور در نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها با تعدادی از جوانان که می‌خواستند با وی درباره تقابل روشنفکری و پوپولیسم و اخلاق رسانه ای مباحثه کنند، مواجه شد. وی از پاسخ به سؤالات مختلف خبرنگاران درباره اینکه منش معرفتی و افعالی او چیست، طفره رفت و تنها گفت"من انسانم". »

فارس در پایان خبر خود تاکید کرده است که هیچ گونه درگیری فیزیکی با نوری زاد صورت نگرفته است.

نوری زاد در نمایشگاه کتاب
نوری زاد در نمایشگاه کتاب
نوری زاد در نمایشگاه کتاب

نوری زاد در نمایشگاه کتاب