اعلام دخل و خرج مخالفان دولت سوریه: دریافت 40 میلیون دلار از لیبی، قطر و امارات
رسانه های خبری روسیه اعلام کردند: گروه موسوم به ˈشورای ملیˈ سوریه از تشکل های مخالف دولت بشار اسد ، 4/40 میلیون دلار کمک مالی خارجی دریافت کرده است.

به گزارش ایرنا، رسانه های خبری روسیه روز جمعه به نقل از منابع خبری عربی اعلام کردند: این تشکل از زمان شکل گیری در ماه اکتبر سال گذشته این مبلغ را دریافت کرده است.

این رسانه ها به استناد گزارش تشکل شورای ملی سوریه خاطرنشان کردند: این گروه مخالف دولت سوریه در یک سال اخیر پنج میلیون دلار از امارات ، 15 میلیون دلار از قطر و 4/20 میلیون دلار هم از لیبی دریافت کرده است.

تشکل یاد شده در گزارش خود مدعی شده است که 7/29 میلیون دلار از این رقم را برای اهداف انسانی و اقدامات ضددولت سوریه و بقیه برای مصارف اداری و تامین مخابرات و ارتباطات هزینه شده است.

به گزارش رسانه های روسی، بخشی از کمک های مالی به این تشکل مخالف دولت سوریه از طریق وجوه شخصی در کشورهای قطر و ترکیه تامین شده است.

تشکل موسوم به ˈشورای ملیˈ سوریه در ماه اکتبر سال 2011 در استانبول شکل گرفت و از گروه های مخالف دولت سوریه مقیم خارج از این کشور محسوب می شود.