خاتمی: بهتر است احمدی نژاد تا آخر دولتش بماند تا از زیر بار مسؤولیت نتیجه کارهایش در نرود

سید محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران در تحلیلی، باقی ماندن احمدی نژاد در ریاست دولت تا پایان دوره وی را به مصلحت دانست.
 
به گزارش انتخاب ، خاتمی در اظهاراتی که اخیرا بیان کرده است، باقی ماندن احمدی نژاد در ریاست جمهوری تا پایان دوره وی را موجب ثبت نتایج و فجایع این دوره به نام وی دانسته و افزود: اگر وی زودتر از این مسئولیت کنارگذاشته شود، این مساله اتفاق نمی افتد.