رییس جمهوری ازبکستان با صدور دستوری دو زندانی ایرانی را عفو کرد
ˈاسلام کریم افˈ رییس جمهور ازبکستان درپی درخواست ˈعلی مردانی فرˈ سفیر ایران ، دو شهروند ایرانی را که به هفت سال حبس در این کشور محکوم شده بودند ،مورد عفو قرار داده و آنان از زندان آزاد شدند.

به گزارش ایرنا، آزادی این زندانی ها، تنها با موافقت رییس جمهور ازبکستان امکان پذیر بود که در پی درخواست سفیر جمهوری اسلامی ایران این افراد آزاد شده و روز جمعه گذشته به ایران بازگشتند.

این دو شهروند ایرانی بدلیل ارتکاب جرائمی و براساس قوانین و مقرات قضایی ازبکستان به حبس محکوم شده که سه سال از دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند.