اختلال در تلفن ثابت مشترکان تهرانی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید محلاتی، شهید مفتح از تاریخ دوازدهم آذرماه آغاز می شود.

شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد: با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش شماره های 2219، 2244 الی 2249 در محدوده شهرک شهید محلاتی، خیابان نور و در مرکز مخابرات شهید مفتح با پیش شماره‌های 2670، 2284 الی 2289 در محدوده خیابانهای شریعتی، جلفا حداکثر به مدت 72 ساعت دچار اختلال می شود.