جلیلی: کشورهای مداخله‌گر در امور سوریه خود تبدیل به مشکل شده اند
دبیر شورای عالی امنیت ملی تنها راه حل سوریه را برقراری دموکراسی در این کشور دانست و افزود: کشورهایی که در راه تحقق دموکراسی مانع ایجاد می کنند دارای نیت های مشکوکی هستند و امروز خود تبدیل به بخشی از مشکل شده اند.

به گزارش مهر، هیثم مناع رئیس کمیته هماهنگی گروههای ملی سوریه عصر امروز با دبیر شورایعالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

جلیلی در این دیدار، با اشاره به اینکه عزت و قدرت ملت سوریه در گرو این است که مردم این کشور خود سرنوشت خود را تعیین کنند تاکید کرد حفظ مصلحت و منافع مردم باید در اولویت طرح های برقراری آتش بس و توقف خشونت ها قرار گیرد.

وی تنها راه حل سوریه را برقراری دموکراسی در این کشور دانست و افزود: کشورهایی که در راه تحقق دموکراسی مانع ایجاد می کنند دارای نیت های مشکوکی هستند و امروز خود تبدیل به بخشی از مشکل شده اند.

دبیر شورایعالی امنیت ملی ضمن محکوم کردن اعمال خشونت و دامن زدن به اقدامات تروریستی، تخریب زیر ساخت های سوریه را نوعی آسیب وارد کردن به آینده این کشور و موجب خشنودی رژیم صهیونیستی دانست.

جلیلی ارائه راه حل های عملی و ابتکارهای همه جانبه و پایبندی واقعی به آن را راه حل توقف خشونت ها و همچنین تسکین آلام و رنج های ملت سوریه دانست.

وی افزود: صحنه سوریه امروز به گفتگوهای آشکار احتیاج دارد تا قدرت منطق جایگزین منطق قدرت شده و به قضاوت افکار عمومی گذاشته شود.

دبیر شورایعالی امنیت ملی بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه کمک های انسان دوستانه و تلاش برای برگزاری انتخاباتی آزاد در این کشور تاکید کرد.

همچنین در این دیدار هیثم مناع رئیس کمیته هماهنگی گروههای ملی  ضمن تقدیر از تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت آرامش در سوریه تاکید کرد: گروههای معارضه صرفا را حل سوری و بدون دخالت طرف های خارجی را راه حل صحیح و اصولی می دانند.

وی را حل نظامی سوریه را شکست خورده دانست و افزود: لحاظ کردن منافع ملت، توقف خشونت ها از سوی هر دو طرف و آغاز گفتگوها برنامه کمیته هماهنگی برای تحقق دموکراسی در سوریه است.