کاخ ریاست جمهوری مصر در محاصره معترضان (عکس)
عصر ایران - دهها هزار نفر از معترضین دیروز و امروز (چهارشنبه) با حضور در مقابل کاخ ریاست جمهوری "الاتحادیه" در قاهره، به دستورات اخیر محمد مرسی اعتراض کردند. مرسی شب گذشته (سه شنبه شب) مجبور شد از در پشتی کاخ را ترک کند اما او امروز صبح دوباره به محل کارش برگشت.

معترضین به صدور دستورات و احکام اخیر محمد مرسی رئیس جمهور مصر برای اعمال محدویت در فعالیت قضات و ایجاد مصونیت قضایی مجلس سنا (مشورتی)، شورای تدوین قانون اساسی و رئیس جمهور اعتراض دارند و خواهان لغو این احکام هستند.

در درگیری میان معترضین و پلیس 15 نفر زخمی شدند اما در نهایت معترضین توانستند با کنار زدن موانع و صفوف نیروهای امنیتی، به کنار دیوارهای کاخ ریاست جمهوری برسند.