حضور نارنجی پوشان در میدان ونک
به منظور گسترش فرهنگ بازیافت و محیط زیست شهری، در یک اقدام ابتکاری گروهی از بازیگران تئاتر خیابانی با لباس مبدل رفتگران شهرداری با حضور و حرکت در مسیر خیابان میرداماد تا میدان ونک به شهروندان آموزش بازیافت می دهند.

به گزارش مهر، پورقاسم شهردار ناحیه 6 شهرداری منطقه 3 تهران اعلام کرد: این نمایش با موضوع فرهنگ شهروندی و با شیوه آموزشی تهیه شده و روش صحیح دفع زباله و شیوه تفکیک زباله  را آموزش می‌دهند و از شهروندان درخواست می شود به عنوان همیار محیط زیست و بازیافت در محیط خانه و شهر خود فعالیت داشته باشند و پسماند خشک جمع آوری شده را به عوامل سیار و غرفه های مستقر در محلات تحویل دهند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خاطرنشان کرد: فرآیند بازیافت علاوه بر کاستن از حجم مواد زائد و زباله ها موجب صرفه جویی در مصرف انرژی و منابع طبیعی می شود و از سوی دیگر به پاکیزگی محیط زیست کمک می کند.
 
پورقاسم با بیان این مطلب که این گروه از ساعت 30/10 صبح فردا بیستم آذرماه در این محل حضور دارد گفت:  این برنامه با هدف ارتقاء آموزش فرهنگ شهروندی و افزایش آگاهی شهروندان در امر تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری مواد زائد قابل بازیافت برگزار می شود.
 
وی با تاکید بر اطلاع رسانی و آموزش چهره به چهره در خصوص تفکیک پسماند خشک از تر افزود: این منطقه همواره تلاش سعی کرده است در زمینه بازیافت اقدامات موثری انجام دهد و امر تفکیک  پسماندها  در این منطقه پیشرفت مطلوبی داشته  است.
 
پورقاسم یادآور شد: در این نمایش خیابانی همچنین شهروندان با هزینه هایی که جمع آوری و تفکیک پسماند برای مدیریت شهری به همراه دارد آشنا می شوند.
 
وی تصریح کرد: در جریان برنامه آموزشی تئاتر بازیافت مفاهیم و نکات آموزشی در زمینه بازیافت به واسطه برنامه شاد به شهروندان انتقال داده می شود و در پایان هر برنامه پس از طرح سوال جوایزی به شرکت کنندگان اعطا می شود.
 
شهردار ناحیه 6 با اشاره به اهمیت ارائه آموزش از طریق نمایش ابراز کرد: اجرای تئاتر خیابانی در همه محله ها در سر لوحه برنامه های آموزش بازیافت به شهروندان است که با عناوین مرتبط با حقوق و تکالیف شهروندی در حوزه های اجتماعی، حوزه ترافیک وسایر موضوعات اجرا خواهد شد.