پزشکیان: تخلفات بهداشتی دولت به قوه قضاییه ارسال می‌شود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ارسال تخلفات بهداشتی دولت به قوه قضاییه خبر داد و گفت: گزارشی دیگر هم در رابطه با تخلفات دولت در بخش بهداشت و درمان در کمیسیون داریم که این گزارش هم بزودی ارائه می‌شود.

به گزارش فارس، مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت تخلفاتی در بحث قانون برنامه در بخش بهداشت و درمان داشت و ما هم این مسئله را پیگیری کردیم.

وی افزود: ما در حال پیگیری این مسئله هستیم که چرا دولت تخلف قانونی انجام داده و مجلس هم پذیرفته که دولت تخلف داشته و خلاف عمل کرده است.

پزشکیان اضافه کرد: کمیسیون بهداشت در صحن علنی گزارشی را ارائه داد و این گزارش به قوه قضائیه هم فرستاده می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان ایکه باید در این رابطه برخورد قانونی صورت بگیرد، اظهار داشت:‌ البته پول که دست وزیر نیست و مشکل ما هم فقط همین است که چرا دولت 10 درصد از سهم هدفمندی را پرداخت نکرده است.

پزشکیان خاطرنشان کرد:‌ البته گزارشی دیگر هم در رابطه با تخلفات دولت در بخش بهداشت و درمان در کمیسیون داریم که این گزارش هم بزودی ارائه می‌شود.