دریاچه ارومیه ، همین امروز : اینجا که عکس یادگاری گرفته اند ، 3 متر آب داشت!
عصرایران - میهمانان و کارشناسان ایرانی و خارجی شرکت کننده در همایش بین المللی "دریاچه ارومیه ، چالش ها و راهکارها" ، صبح امروز از این "دریاچه سابق" بازدید کردند تا عمق فاجعه زیست محیطی را از نزدیک ببینند. جایی که آنها ایستاده اند ، تا همین چند وقت پیش ، بخشی از دریاچه بود با عمقی 3 متری و البته یک زیبایی خیره کننده!