شهرداري تبريز داروخانه بيماران خاص را تعطیل کرد
دانشگاه علوم پزشكي تبريز خواستار بازتاب اقدام شهرداري نسبت به داروخانه شماره يك علوم پزشكي شده است.

به گزارش روزنامه کیهان، روابط عمومي اين دانشگاه در نمابر ارسالي خود تاكيد كرده است «عوامل شهرداري تبريز در حركتي قابل تأمل و سؤال برانگيز به بهانه هاي نامعلومي با تعبيه يك قطعه بلوك سيماني در مقابل درب ورودي داروخانه شماره 1 دانشگاه علوم پزشكي تبريز در خيابان آزادي و نرسيده به چهارراه آبرسان، مانع از فعاليت روزمره اين داروخانه شده اند.»

در اين نمابر تصريح شده كه «بيشتر مراجعان به اين داروخانه را بيماران صعب العلاج نقاط مختلف شمال غرب كشور تشكيل مي دهند.»

لازم به توضيح است كه خبرنگار كيهان براي دريافت توضيحات شهرداري تبريز بارها با روابط عمومي اين اداره تماس گرفت اما كسي حاضر به پاسخگويي در اين زمينه نشد.