هیات اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل شد/ فعالیت وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی وزارت کشور به عنوان مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می کند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، ماده 4 این طرح را که بررسی آن 4 جلسه وقت مجلس را گرفت به تصویب رساندند.

بر اساس این گزارش با مصوبه مجلس ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 31- وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می نماید:

1- وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات)

2- یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رای)

3- دادستان کل کشور

4- وزیر اطلاعات

5- تعداد 7 نفراز شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره 1 و 2 این ماده

تبصره 1 - وزیر کشور حداقل 4 ماه قبل از روز برگزاری انتخابات 30 نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می نماید و با رعایت تبصره 2 این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن 7 نفر معتمدان موضوع بند 5 با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.

تبصره 2- چنانچه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد 2 برابر مورد نیاز افراد واجد شرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند. هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام می نماید. در هر صورت نظر هیات مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم الاتباع است.

تبصره 3- هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باشند.

تبصره 4- اولین جلسه هیات اجرایی با دعوت وزیر کشور تشکیل می شود و دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می گردد. مسئولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.

تبصره 5- نایب رئیس هیات اجرایی انتخابات با رای اکثریت و از بین اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات، انتخاب می شود.

تبصره 6- تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد. در غیر این صورت باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.

تبصره 7- جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات با 9 نفر رسمی است و مصوبات آن با رعایت تبصره 6 این ماده با رای حداقل 7 نفر از اعضا قابل اجرا است.

تبصره 8- نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید این هیات به وسیله وزیر کشور اعلام می شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

تبصره 9- هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می کند.

تبصره 10- وزارت کشور با تصویب هیات اجرایی مرکزی انتخابات، می تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طول ثابت یا سیار به شهرستانها، بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 138 رای موافق و 13 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر با ماده 4 این طرح مبنی بر اصلاح ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند.

ادامه بررسی طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری در مجلس ادامه دارد.