حضور زنان در ارتش و پلیس افغانستان (عکس)
همزمان با واگذاری مسئولیت‌های امنیتی از نظامیان خارجی به نیروهای افغان، حضور زنان نیز در ارتش و پلیس افغانستان پررنگ‌تر شده است.

به گزارش فارس، قرار است تا اواخر سال 2014 میلادی مسئولیت‌های امنیتی به طور کامل از نظامیان خارجی به نیروهای افغان واگذار شود.

به همین منظور پلیس و ارتش افغانستان که در حال حاضر بخشی از عملیات‌ها و تأمین امنیت را به عهده دارند، خود را برای گرفتن کامل مسئولیت‌های امنیتی آماده می‌کنند.

با وجود آن که مردان بدنه اصلی ارتش و پلیس افغانستان را تشکیل می‌دهد اما حضور زنان نیز نسبت به گذشته هر روز در ارتش و پلیس این کشور پررنگ‌تر می‌شود.