بیانیه شماره 2سفارت ایران درباره مرگ شهروند ایرانی در بازداشتگاه هلند/ متوفی کیست؟
 
سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه اعلام کرد در ادامه پیگیری علت فوت یک ایرانی در بازداشتگاه پلیس هاوتن، در روز سه شنبه مورخ 21 آذر ماه اقدام به اعزام کارشناس کنسولی خود به شهر اوترخت به منظور بازدید از جسد، شناسایی هویت وی، و دیدار و گفت و گو با پلیس محل و همچنین دریافت گزارش کامل این حادثه کرد.
 
 به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سفارت ایران در هلند آمده است :
 
پلیس در اظهارات اولیه خود اذعان کرد که پلیس جنایی مشغول بررسی علت فوت نامبرده می باشد و نهایتا نتیجه تحقیقات به نهاد قضایی داده خواهد شد تا نسبت به علت فوت و نقش احتمالی پلیس یا عوامل دیگر در فوت حکم لازم را صادر نماید.
 
سفارت خواستار بررسی علت فوت توسط پزشکی قانونی و ارائه گزارش آنان شد. همچنین موکداً از پلیس خواسته شد تا مشخص نشدن ابعاد این حادثه و حضور خانواده متوفی در هلند، از تدفین یکجانبه جنازه خودداری نمایند.
 
همچنین معاون و کنسول سفارت روز سه شنبه 21 آذر ماه در محل وزارت امور خارجه با مدیر امور کنسولی و مهاجرت وزارت امور خارجه هلند دیدار و ضمن تسلیم یادداشت رسمی سفارت، خواستار تحقیق و بررسی سریع علت مرگ تبعه ایرانی و هر گونه نقش مأموران پلیس در حالی که در بازداشت پلیس به سر می برده، شدند. مقام هلندی ضمن ابراز تأسف از این حادثه، قول مساعد داد که در اسرع وقت این موضوع را پیگیری و گزارش آن را تسلیم سفارت نماید.
 
پس از تماسهای سفارت با خانواده این فرد ایرانی، مقدمات سفر آنان به هلند برای پیگیری موضوع و تعیین تکلیف فراهم شده است.
 
 لازم به توضیح است برابر بررسیهای به عمل آمده از اسناد مسافرتی متوفی، مشخص شد نامبرده حسین محبوبی از ایرانیان مقیم امارات متحده عربی است که با اخذ روادید کثیرالورود یک ساله شنگن، به هلند نیز سفر کرده بود.