مدارس نوبت عصر بومهن، پردیس و جاجرود هم تعطیل شد
 به علت ادامه بارش برف مدارس ابتدایی نوبت بعد از ظهر بومهن، پردیس و جاجرود هم تعطیل شد.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام آموزش و پرورش شهر تهران مدارس ابتدایی شهرهای بومهن، پردیس و جاجرود که امروز صبح شنبه 25 آذر به علت بارش برف تعطیل شده بود در نوبت بعد از ظهر نیز تعطیل اعلام شده است.