جشنواره پرندگان شکاری در امارات (عکس)
عصر ایران - نخستین جشنواره و مسابقات پرندگان شکاری با مشارکت 300 پرنده در ابوظبی امارات برگزار شد.