شهرک صهیونیست نشین در فلسطین (عکس)
عصر ایران - یکی از شهرک های صهیونیست نشین در منطقه اشغالی قدس شرقی .