جوانفکر به مرخصی شب یلدا می آید
علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور تا ساعاتی دیگر به عنوان مرخصی از زندان آزاد خواهد شد.

به گزارش مهر، علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهور که بر اساس حکم قضایی دوران حبس خود را سپری می کند قرار است تا ساعاتی دیگر به مرخصی برود.

این مرخصی در آستانه شب یلدا مورد موافقت مسئولان قضایی قرار گرفته است.