asriran.com ******************
شکایت قالیباف از مدیرعامل ایسنا
ساسان والی‌زاده مدیر عامل خبرگزاری ایسنا به دلیل انتشار یک طنز دانشجویی با شکایت شهردار تهران روبه رو شد.

به گزارش فارس، ساسان والی زاده مدیر عامل خبرگزاری ایسنا به دلیل انتشار یک طنز دانشجویی با شکایت محمد‌باقر قالیباف شهردار تهران روبه رو شده است.

این شکایت از طریق اداره کل حقوقی شهرداری تهران به دلیل انتشار یک طنز دانشجویی در تاریخ هشتم آبان ماه سال جاری در بخش طنز و به اتهام توهین، هجو، هتک حرمت و نشر اکاذیب، صورت گرفته است.

والی زاده برای این اتهام صبح امروز به شعبه 9 بازرسی دادسرای رسانه احضار شد.