وزارت بهداشت: مشکلات داروی خود را پیامک بزنید

چند ماهی می شود که بازار دارو با مشکلات عدیده ای مواجه است وبسیاری از دارو ها یا یافت نمی شوند و یا بسیار بالاتر از قیمت واقعی به فروش می رسند

که از این جهت هم بیماران وهم خانواده های آنان دچار مشکل شده اند اما باید به کلیه افرادی که داروهایشان در بازار وجود ندارد بگوییم که به تازگی وتوسط وزارت بهداشت در بخش اطلاعات دارویی سیستمی راه اندازی شده است که با راه اندازی آن مشکل بسیاری از افرادی که به دنبال دارو هستند و در داروخانه ها سرگردانند حل می شود.

شماره این سامانه 201490 است البته این سامانه فعلا فقط در تهران راه اندازی شده است چون شهرستانها هنوز اعلام آمادگی نکرده اند و اگر داروخانه ای در شهرستان اعلام آمادگی کند وزارت بهداشت توانایی انجام هماهنگی های لازم را دارد بنابر این افرادی که به داروی خاصی نیاز دارند اما پیدا نمی کنند می توانند به صورت پیامک مشکلشان را با این سامانه در میان بگذارند تا توسط کارشناسان وزارت بهداشت رسیدگی شود و به آن ها اعلام شود که در کدام داروخانه می توانند داروی خود را تهیه کنند.