دستور ویژه امیر کویت برای بازگرداندن کویتی های گرفتار در برف مشهد
شهروندان کویتی گرفتار شده در برف مشهد روز شنبه به سلامت به کشورشان بازگشتند.

به گزارش عصر ایران خبرگزاری رسمی کویت" کونا " با انتشار گزارشی از بازگشت این شهروندان که به دلیل بسته شدن فرودگاه مشهد به دلیل بارش برف (در روز چهارشنبه 6 دی )در فرودگاه این شهر گرفتار شده بودند، نوشت :امیر کویت به مقامات این کشور برای پیگیری وضعیت این شهروندان گرفتار شده کویتی در ایران دستورات ویژه ای داده است.

بنا براین گزارش در پی این دستور سفارت کویت در تهران با مقامات مسئول در مشهد تماس برقرار کرده و به آنها اعلام می کنند همه هزینه های اقامت این شهروندان در هتل و دیگر هزینه ها را تا زمان بازگشت آنها به کویت متقبل می شوند.

این شهروندان در بازگشت به کویت در فرودگاه این شهر در مصاحبه با خبرنگاران با تشکر از امیر کویت به دلیل پیگیری وضعیت شان در ایران، از مقامات سفارت کویت در تهران به دلیل پیگیری و کمک به بازگشت آنها به کشور تشکر کردند.آنها افزودند که از چهارشنبه هفته پیش به دلیل بارش برف سنگین و تعطیلی فرودگاه مشهد در اضطراب بازگشت به کشورشان بوده اند.