ساخت‌ بیمارستان‌ بحران در تهران‌ منتفی‌ شد
فارس: رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت که ساخت بیمارستان بحران احتمالا در تهران منتفی شده است.

عزیزالله رجب زاده در خصوص ساخت بیمارستان بحران در تهران، گفت: قرار بود این امر صورت گیرد ولی احتمالا ساخت بیمارستان منتفی شده است.
 
رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد:  وزارت بهداشت در این زمینه خیلی همکاری نکرد.
 
وی با اشاره به اینکه زمین و مشاور برای ساخت بیمارستان گرفته بودیم، گفت: ولی سازمان‌های ذی‌ربط در این زمینه همکاری نکردند.
 
به گفته رجب زاده، این بیمارستان قرار بود به صورت پایلوت در تهران ساخته شود که فعلا ساخت آن منتفی شده است.
 
به اعتقاد رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران، یک بیمارستان بحران جوابگوی کلانشهر تهران در مواقع بحران نیست و باید تمام بیمارستان‌های شهر را نوسازی یا مقاوم‌سازی کنیم.