asriran.com ******************
سخنگوی فهرست العراقیه استعفا کرد
 سخنگوی فهرست العراقیه در اعتراض به حضور طایفه‌گرایان در این گروه استعفا کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، حیدر الملا، سخنگوی فهرست العراقیه انگیزه استعفای خود را «اعتراض به حضور عناصر طایفه‌گرا و نفوذی در فهرست العراقیه» اعلام کرد.

الملا افزود: من فقط در صورت اخراج نمایندگان طایفه‌گرای فهرست العراقیه در تصمیم خود تجدیدنظر می‌کنم.

وی از رهبران فهرست العراقیه خواست هر کسی را که در این فهرست اهداف طایفه‌ای دارد، اخراج کنند.