asriran.com ******************
اسکی روی شن در عربستان سعودی (عکس)
عصر ایران - خبرگزاری رویترز تصاویری را از اسکی روی شن گروهی از جوانان در نزدیکی شهر تبوک عربستان سعودی منتشر کرده است.