asriran.com ******************
شکایت از مرسی به دلیل تعداد زیاد خودروهای کاروان حامل رئیس جمهور
 یکی از وکلای دادگستری در مصر با ارائه دادخواستی به دادستان کل، از رئیس جمهور محمد مرسی به اتهام  هدر دادن بیت المال شکایت کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه الاهرام چاپ قاهره، در این شکایت آمده است رئیس جمهور مرسی با استفاده از 65 دستگاه خودرو برای بخش حفاظت و حراست و کاروان حامل وی، بیت المال و اموال عمومی را هدر داده است.

این وکیل دادگستری در شکایت نامه خود آورده است: کاروان حامل مرسی در هنگام خروج از ساختمان مجلس مشورتی شامل تعداد زیادی از خودروها بودند. قیمت هر یک از آنها، بیش از یک میلیون جنیه (واحد پول مصر) است و هزینه های زیادی برای نگهداری این خودروها صرف می شود.

هر دلار آمریکا مساوی 1.6 جنیه مصر است.در این شکایت نامه اضافه شده است : رئیس جمهور مرسی در جابجایی های دورن شهری از کاروانی شامل 27 دستگاه خودرو برای همراهان و نیروهای حفاظتی استفاده می کند. این رقم در هنگام سفر به استان ها به 65 دستگاه می رسد و این در حالی است که اقتصاد کشور با مشکلات زیادی روبه رو است.

در این شکایت نامه اضافه شده است: کاروان حامل هشام قندیل نخست وزیر مصر نیز از لحاظ گستردگی و تعداد خودروها، تفاوت زیادی با کاروان حامل مرسی ندارد و این در حالی است که کابینه بر شرایط دشوار اقتصادی کشور تاکید کرده است.در بخش دیگری از این شکایت نامه آمده است: براساس مبانی اسلام و نه تنها مسؤولیت پذیری ، مقامات ارشد حکومت، ریاضت اقتصادی را باید در دستگاه های زیرمجموعه خود نیز اعمال کنند و خود را از ارتش مشاوران و ناوگان خودروها، رها کنند.

مرسی از ابتدای ریاست جمهوری خود از همراه بردن خانواده اش در سفر به عربستان سعودی خودداری کرد. هسمر مرسی هم از انتقال به کاخ ریاست جمهوری برای زندگی خودداری کرده بود و هم اکنون همچنان در منزل مسکونی قدیمی، حضور دارد.