75 دربی در یک نگاه

نتایج کامل 45 سال تقابل تیم های استقلال و پرسپولیس تهران در ذیل آمده است:

1 - پرسپولیس صفر استقلال صفر، 16 فروردین سال 1347

2 - پرسپولیس صفر استقلال صفر، 20 دی سال 1347

3 - پرسپولیس یک استقلال 3، 31 مرداد سال 1348

گل های تیم استقلال: احمد منشی زاده دقیقه 8، علی جباری 44، کارو حق وردیان دقیقه 88

گل تیم پرسپولیس: ناظم گنجاپور دقیقه 72

4 - پرسپولیس صفر استقلال یک (صفر بر 3)، 17 بهمن 1348

گل تیم استقلال: غلامحسین مظلومی دقیقه 9

این بازی تا دقیقه 82 ادامه یافت اما در این لحظه تیم پرسپولیس میدان را به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت ترک کرد و فدراسیون فوتبال، نتیجه را 3 بر صفر به سود استقلال اعلام کرد.

5 - پرسپولیس 2 استقلال 3، 3 مهر 1349

گل های تیم استقلال: جواد قراب دقیقه 73، کارو حق وردیان

دقیقه 87 و عباس مژدهی دقیقه 88

گل های تیم پرسپولیس: علی پروین دقیقه 7 و حسین کلانی دقیقه 23

6 - پرسپولیس یک استقلال یک (صفر بر 3)، 27 دی 1349

گل استقلال: عباس مژدهی دقیقه 75

گل پرسپولیس: حسین کلانی دقیقه 2

این بازی تا دقیقه 75 یک بر یک مساوی بود که پرسپولیس به دلیل اعتراض به قضاوت داور، زمین را ترک کرد و طبق رای صادره از سوی فدراسیون فوتبال، تیم استقلال 3 بر صفر برنده شد.

7 - پرسپولیس یک استقلال یک، 28 خرداد ماه 1350

گل تیم استقلال: غلامحسین مظلومی دقیقه 30

گل تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک دقیقه 90

8 - پرسپولیس 4 استقلال یک، 15 بهمن ماه 1350

گل تیم استقلال: علی جباری دقیقه 75

گل های تیم پرسپولیس: حسین کلانی دقایق 43 و 90، صفر ایرانپاک دقیقه 56 و محمود خوردبین دقیقه 75

9 - پرسپولیس 2 استقلال صفر، 3 فروردین ماه 1351

گل های تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک دقیقه 50 و حسین کلانی

دقیقه 89

10 - پرسپولیس صفر استقلال 2، 11 اسفند ماه 1351

گل های تیم استقلال: علی جباری دقایق 40 و 87

11 - پرسپولیس صفر استقلال یک، 25 خرداد ماه 1352

گل تیم استقلال: رضا عادلخانی دقیقه 3

12 - پرسپولیس 6 استقلال صفر، 16 شهریور ماه 1352

گل های تیم پرسپولیس: همایون بهزادی دقایق 90،86،50، ایرج سلیمانی دقایق 45 و 56 و حسین کلانی دقیقه 32

13 - پرسپولیس یک استقلال یک، 18 آذر 1352

گل تیم استقلال: علی جباری دقیقه 70

گل تیم پرسپولیس: همایون بهزادی دقیقه 46

14 - پرسپولیس صفر استقلال یک، 4 خرداد ماه 1353

گل تیم استقلال: حسن روشن دقیقه 88

15 - پرسپولیس 2 استقلال یک، 27 آذر ماه 1353

گل تیم استقلال: غلامحسین مظلومی دقیقه 60

گل های تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک دقیقه 50 و اسماعیل حاج رحیمی پور دقیقه 65

16 - پرسپولیس یک استقلال 3، 15 اردیبهشت 1354

گل های تیم استقلال : غلامحسین مظلومی،دقایق 11 و 62 ، مسعود مژدهی،دقیقه 47

گل تیم پرسپولیس : صفر ایرانپاک،دقیقه 53

17 - پرسپولیس 2 استقلال صفر، 25 مهر 1354

گل های تیم پرسپولیس : جهانگیر فتاحی،دقیقه 22 ، اسماعیل حاج رحیمی پور،دقیقه 38

18 - پرسپولیس 1 استقلال 1 ، 27 اسفند 1354

گل تیم استقلال : مسعود مژدهی،دقیقه 20

گل تیم پرسپولیس : محمود خوردبین،دقیقه 85

19 - پرسپولیس 1 استقلال 1، 2 مهر 1355

گل تیم استقلال : هادی نراقی،دقیقه 26

گل تیم پرسپولیس : علی پروین 40

20 - پرسپولیس صفر استقلال 3، 18 اردیبهشت 1356

گل های تیم استقلال : محرم عاشوری،دقیقه 45، حسن روشن،دقیقه 83، سعید مراغه چیان،دقیقه 88

21 - پرسپولیس 2 استقلال 1، 18 آذر 1356

گل تیم استقلال : حسن روشن،دقیقه 85

گل های تیم پرسپولیس : صفر ایرانپاک 15 و 34

22 - پرسپولیس صفر استقلال 1، 25 آبان 1358

گل تیم استقلال : غلامرضا فتح آبادی،دقیقه 42

این بازی در دقیقه 75 به دلیل هجوم تماشاگران به داخل زمین نیمه تمام ماند (این دیدار دوستانه به مناسبت بزرگداشت مرحوم علی دانایی فر برگزار شد)

23 - پرسپولیس صفر استقلال صفر، 13 تیر 1359

24 - پرسپولیس صفر استقلال صفر، 16 مهر 1360

25 - پرسپولیس 1 استقلال 1 ، 17 دی 1361

گل تیم پرسپولیس : غلامرضا فتح آبادی،دقیقه 10

گل تیم استقلال : بهتاش فریبا،دقیقه 87

26 - پرسپولیس صفر استقلال 1 ، 15 مهر 1362

گل تیم استقلال: پرویز مظلومی،دقیقه 59

27 - پرسپولیس 3 استقلال صفر، 25 خرداد 1365

گل های تیم پرسپولیس : شاهرخ بیانی 12 - پنالتی و 52، ناصر محمدخانی 60

28 - پرسپولیس صفر استقلال صفر، 7 فروردین 1366

29 - پرسپولیس 1 استقلال 1، 18 شهریور 1367

گل تیم استقلال : جعفر مختاری فر،دقیقه 60

گل تیم پرسپولیس : فرشاد پیوس،دقیقه 46

30 - پرسپولیس 4 استقلال 2 (وقت معمولی صفر بر صفر) ، 19 اسفند 1367

گل های تیم استقلال (پنالتی): جعفر مختاری فر ، رضا حسن زاده

گل های تیم پرسپولیس (پنالتی): مجتبی محرمی ، رحیم یوسفی ، محسن آشوری و مرتضی کرمانی مقدم

این دیدار از سری مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور برگزار شد.

31 - پرسپولیس 1 استقلال صفر، 17 آذر 1368

گل تیم پرسپولیس : رضا عابدیان،دقیقه 18

32 - پرسپولیس 1 استقلال 2، 4 خرداد 1369

گل های تیم استقلال : عباس سرخاب،دقیقه 46 ، صمد مرفاوی،دقیقه 72

گل تیم پرسپولیس : نادر میراحمدیان،دقیقه 12

33 - پرسپولیس 1 استقلال 1، 28 دی 1369

گل تیم استقلال : شاهرخ بیانی،دقیقه 62 - پنالتی

گل تیم پرسپولیس : فرشاد پیوس،دقیقه 75

34 - پرسپولیس صفر استقلال صفر، 4 بهمن 1370

35 - پرسپولیس صفر استقلال 2 ، 15 اسفند 1370

گل های تیم استقلال : صمد مرفاوی،دقیقه 8 ، صادق ورمزیار،دقیقه 15

36 - پرسپولیس صفر استقلال 1، 8 خرداد 1371

گل تیم استقلال : صمد مرفاوی،دقیقه 48

37 - پرسپولیس صفر استقلال صفر، 11 دی 1371

38 - پرسپولیس 2 استقلال 2 (صفر بر 3)،30 دی 1373

گل های تیم استقلال : صادق ورمزیار،دقیقه 79 - پنالتی ، ادموند اختر،دقیقه 87

گل های تیم پرسپولیس : فرشاد پیوس،دقیقه 51 - پنالتی ، بهزاد داداش زاده،دقیقه 56 این بازی تا دقیقه 88، 2 بر 2 مساوی بود، اما به لیل درگیری بازیکنان دو تیم و هجوم تماشاگران به داخل زمین نیمه تمام ماند و درنهایت با رای فدراسیون تیم استقلال 3 برصفر برنده شد.

39 - پرسپولیس صفر استقلال صفر، 7 بهمن 1373

40 - پرسپولیس 1 استقلال 3، 6 مرداد 1374

گل های تیم استقلال : ادموند اختر،دقیقه7 ، صادق ورمزیار،دقیقه 16 - پنالتی ، محمد تقوی،دقیقه 36

گل تیم پرسپولیس : مرتضی کرمانی مقدم،دقیقه 49

41 - پرسپولیس صفر استقلال صفر، 8 دی 1374

42- پرسپولیس 1 استقلال صفر، 27 مهر 1375

گل تیم پرسپولیس : ادموند بزیک،دقیقه 87

43 - پرسپولیس 3 استقلال صفر، 20 تیر 1376

گل های تیم پرسپولیس: ادموند بزیک،دقیقه 30 ، مهدی مهدوی کیا،دقیقه 71 ، بهنام طاهرزاده،دقیقه 87

44 - پرسپولیس 1 استقلال صفر، 22 آبان 1377

گل تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب،دقیقه 45

45 - پرسپولیس 1 استقلال 1، 20 فروردین 1378

گل پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب،دقیقه 3

گل استقلال: فرد ملکیان،دقیقه 43

46 - پرسپولیس 2 استقلال 1، 20 تیر 1378

گل تیم استقلال: سهراب بختیاری زاده 50

گل های تیم پرسپولیس : مهدی هاشمی نسب 12 - پنالتی ،افشین پیروانی 85

47 - پرسپولیس صفر استقلال صفر، 2 مهر 1378

48 - پرسپولیس 2 استقلال صفر، 8 اسفند 1378

گل های تیم پرسپولیس : مهدی هاشمی نسب،دقیقه 7 ، پایان رافت،دقیقه 80

49 - پرسپولیس 2 استقلال 2، 9 دی 1379

گل های استقلال : محمد نوازی،دقیقه 67 ، مهدی هاشمی نسب،دقیقه 86

گل های تیم پرسپولیس : بهروز رهبری فرد،دقیقه 57 - پنالتی ، علی کریمی،دقیقه 89

50 - پرسپولیس صفر استقلال 1 ، 5 اسفند 1379

گل استقلال : علیرضا اکبرپور دقیقه 72

51 - پرسپولیس 1 استقلال 1، 28 اسفند 1380

گل پرسپولیس : رضا جباری دقیقه 25

گل استقلال : محمد نوازی دقیقه 38 - پنالتی

52 - پرسپولیس صفر استقلال صفر، 19 اردیبهشت 1381

53 - پرسپولیس 1 استقلال 1، 20 دی ماه 1381

گل استقلال : علی سامره دقیقه 1

گل پرسپولیس : علی انصاریان دقیقه 70 - پنالتی

54 - پرسپولیس 2 استقلال 1، 23 خرداد ماه 1382

گل های تیم پرسپولیس : یحیی گل محمدی،دقیقه 11 و بهنام ابوالقاسم پور،دقیقه 50

گل تیم استقلال : علیرضا اکبرپور،دقیقه 63

55 - پرسپولیس 1 استقلال 2، 25 مهرماه 1382

گل پرسپولیس : عیسی ترائوره،دقیقه 70

گل های تیم استقلال : علی سامره 8 و محمود فکری 57

56 - پرسپولیس 1 استقلال 1 ، 13 بهمن ماه 1382

گل تیم پرسپولیس : حامد کاویانپور،دقیقه 20

گل تیم استقلال : داوود سیدعباسی،دقیقه 3

57- پرسپولیس صفر استقلال صفر، اول آبان ماه 1383

58 - پرسپولیس 2 استقلال 3 ، 7 اسفند ماه 1383

گل های پرسپولیس : شیث رضایی،دقیقه 74 و سهراب انتظاری،دقیقه 77

گل های استقلال تهران : رضا عنایتی،دقیقه 68،محمود فکری،دقیقه 83 و پیروز قربانی،دقیقه 2+90

59 - پرسپولیس صفر استقلال 1 ، 13 آبان ماه 1384

گل استقلال : رضا عنایتی 56

60- استقلال صفر پرسپولیس صفر، 19 اسفندماه 1384

61- پرسپولیس 2 استقلال 1 ، 12 آبان ماه 1385

گل های پرسپولیس : مهرزاد معدنچی،دقیقه 23 ، مهرداد اولادی،دقیقه 71

گل استقلال : امیرحسین صادقی،دقیقه 17

62- استقلال 1 پرسپولیس 1، 10 فروردین ماه 1386

گل استقلال : علی علیزاده،دقیقه 43

گل پرسپولیس : علیرضا نیکبخت واحدی،دقیقه 13

63 - استقلال 1 پرسپولیس 1 ، 22 مهرماه 1386

گل استقلال : امید روانخواه،دقیقه 57

گل پرسپولیس : محسن خلیلی،دقیقه 83

64 - پرسپولیس 1 استقلال 1 ، 15 فروردین ماه 1387

گل پرسپولیس : محسن خلیلی،دقیقه 26

گل استقلال : امید روانخواه،دقیقه 4

65 - پرسپولیس یک استقلال یک، 15 مهرماه 1387

گل پرسپولیس: علی کریمی،دقیقه 87

گل استقلال : آرش برهانی،دقیقه 46

66- استقلال 1 پرسپولیس 1 ، 26 بهمن ماه 1387

گل استقلال : مجتبی جباری،دقیقه 67

گل پرسپولیس : مازیار زارع،دقیقه 4+90

67- پرسپولیس 1 استقلال تهران 1، 11مهر ماه 1388

گل پرسپولیس : عادل کلاه کج،دقیقه 51

گل استقلال : فرهاد مجیدی 56

68-پرسپولیس 2 استقلال تهران 1، 14بهمن 1388

گل پرسپولیس : هادی نوروزی،دقیقه 37 و کریم باقری،دقیقه 87

گل استقلال : فرهاد مجیدی،دقیقه 16

69- استقلال 1 پرسپولیس صفر ، 23 مهر 1389

گل استقلال : فرهاد مجیدی 1+90

70- پرسپولیس صفر استقلال 1، 10 فروردین 1390

گل استقلال : آرش برهانی،دقیقه 43

71 – استقلال 2 پرسپولیس صفر، 25 شهریور 1390

گل های استقلال : فرهاد مجیدی،دقیقه 15 و مجتبی جباری،دقیقه 82

72 – پرسپولیس 2 استقلال 2 ، 16 آبان 1390 (جام ولایت)

گل های پرسپولیس : هادی نوروزی،دقیقه 7 از روی نقطه پنالتی و دقیقه 47

گل های استقلال : آرش برهانی،دقیقه 33 و حنیف عمران زاده

دقیقه 71

73- استقلال 3 پرسپولیس صفر ، 18 آذر 1390 (جام حذفی)

گل های استقلال : مجتبی جباری 95 و 99 و اسماعیل شریفات دقیقه 107

74- پرسپولیس 3 استقلال 2 ، 14 بهمن 1390

گل های پرسپولیس : ایمون زاید در دقایق 81، 83 و 2+90

گل های استقلال : میلاد میداوودی در دقیقه 32 و فریدون زندی در دقیقه 49

75-استقلال صفر ، پرسپولیس صفر

برای خواندن سایر خبرهای ورزشی کلیک کنید