اعلام قیمت جدید خودروها به دوشنبه موکول شد
رئیس شورای رقابت، ارائه تورم بخشی خودرو توسط بانک مرکزی به شورا را تا این لحظه (انتشار خبر) شایعه اعلام کرد و گفت: تا روز دوشنبه با دریافت گزارش تورم بخشی خودرو و شاخص کیفی خودروها، قیمت‌های جدید خودروها اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، جمشید پژویان درپاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی نرخ تورم بخشی صنعت خودرو را به شورای رقابت اعلام کرده است؟ گفت: بانک مرکزی تا این لحظه هنوز نرخ تورم بخشی خودرو مربوط به سال 91 را به این شورا اعلام نکرده است ولی ظرف امروز یا فردا این کار را انجام خواهد داد.

وی با بیان اینکه همچنین قرار بود سازمان ملی استاندارد شاخص کیفی خودروها را به شورای رقابت اعلام کند، اظهارداشت: احتمالا امروز یا فردا جلسه ای بین اعضای شورا و مسئولان سازمان ملی استاندارد در این باره برگزار می شود و سپس این موسسه شاخص کیفی خودروها را به شورا ارائه می کند.

رئیس شورای رقابت، اعلام تورم بخشی خوردو از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت بین 30 تا 60 درصد را شایعه عنوان و خاطرنشان کرد: شاخص‌های مربوط به بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد در دستورالعمل تعیین قیمت خودرو حداکثر تا صبح دوشنبه اعلام می‌شود و روی سایت این شورا قرار می‌گیرد.

اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده است: درخواست شورای رقابت برای تعیین تورم بخشی خودرو دریافت شده است و کارشناسان این اداره در حال برآورد نرخ تورم بخش خودرو هستند.

اعضای شورای رقابت در نشست یکشنبه هفته گذشته خود دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را نهایی کردند.

شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال را در جلسه اول اردیبهشت ماه خود به ترتیب زیر تصویب کرد:

بهای هر نوع خودرو در هر سال معادل خواهد بود با بهای آن خودرو در فروردین ماه سال قبل به اضافه حاصل ضرب بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل در حاصل جمع نرخ تورم سالانه همان خودرو و 50 درصد تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت در سال قبل منهای عدد ثابت 2 درصد بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل ( بهره وری مورد انتظار).

1-pt= قیمت هر نوع خودرو در ابتدای سال پیشین

pt= قیمت هر نوع خودرو در سال مورد عمل

dz=تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت پایین ترین کیفیت گروه خودروها در سال پیشین بر اساس اعلام موسسه ملی استاندارد.

d=نرخ تورم سالانه تولید همان خودرو در طول یکسال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

%2 بهره وری سالانه مورد انتظار از خودرو سازان نسبت به سال پیشین