مسابقه زیباترین ریش در آلمان (عکس)
عصر ایران - مسابقه انتخاب زیباترین ریش 2013 در ایالت "بادن - وورتمبرگ" در جنوب غرب آلمان برگزار شد.

در این مسابقه که در سطح جهانی برگزار شد؛ داوران 18 معیار را برای انتخاب زیباترین ریش از میان 100 نفر شرکت کننده بررسی می کنند.