جزئیات تعرفه بیمه زلزله اعلام شد+ (جدول)
صنعت بیمه -  تعرفه بیمه مستقل زلزله تا ۵۰ درصد کاهش یافت.

به گزارش ریسک نیوز، در جلسه سندیكای بیمه گران، تعرفه بیمه زلزله تا 50 درصد کاهش یافت و بیشترین میزان برای ساختمان ها در شهرهای زلزله خیز حداکثر سالی 6 هزار تومان برآورد شده است.
 
ساختمان های حتی با بافت خشت و گل درشهر های زلزله خیز تنها با سقف ۶ هزار تومان در سال بیمه زلزله خواهند شد، طرح اجرایی شدن بیمه زلزله هم اکنون آخرین جلسات سندیکایی بیمه گران را سپری می کند و تا پایان هفته اینده به منظور اجرایی شدن اجباری آن به بیمه مرکزی ارائه خواهد شد.
 
بر پایه این گزارش سازه های روستایی با خشت و خاک در بدترین شرایط سالانه 6 هزار تومان هزینه بیمه زلزله خود می کنند.
 
گفتنی است طرح اجرایی شدن بیمه زلزله هم اکنون آخرین جلسات سندیکایی بیمه گران را سپری می کند و تا پایان هفته اینده به منظور اجرایی شدن اجباری آن به بیمه مرکزی ارائه خواهد شد.

نرخ خطر زلزله

الف- شهرهای مستقر در مناطق کم خطر

سن ساختمان

 

نوع سازه

 

یک تابیست سال

 

بیست تا سی سال

گلی و سنتی

6/0

7/0

آجری

4/0

5/0

اسکلت فلزی

3/0

4/0

اسکلت بتنی یا سوله

25/0

3/0

آیین نامه 2800

2/0

25/0

 

 

ب- شهرهای مستقر در مناطق پرخطر

 

سن ساختمان

 

نوع سازه

 

یک تابیست سال

 

بیست تا سی سال

گلی و سنتی

7/0

8/0

آجری

5/0

6/0

اسکلت فلزی

4/0

5/0

اسکلت بتنی یا سوله

35/0

4/0

آیین نامه 2800

3/0

35/0