منشا 17 درصد سرطانها کودهای باقیمانده در محصولات کشاورزی
 معاون سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: متاسفانه 17 درصد سرطانها ناشی از کودهای باقیمانده در محصولات کشاورزی به ویژه خربزه است.

به گزارش مهر، ایرج ناصری مقدم عصر چهارشنبه در كارگاه آموزشی منطقه ای یک روزه مدیران عامل اتحادیه و شرکتهای تعاونی تولید روستایی شهرستانهای گناباد، بجستان، کاشمر، خلیل آباد و بردسکن كه در گناباد برگزار شد، با تاکید بر ترویج و استفاده از کودهای ارگانیک اظهار كرد: متاسفانه 17 درصد سرطانها ناشی از کودهای باقیمانده در محصولات کشاورزی به ویژه خربزه است که با جایگزین کردن کودهای ارگانیک میتوان محصولات با کیفیت وعاری از سموم کشاورزی تولید کرد.

معاون سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی با اشاره به ویژگی کودهای زیستی ارگانیک گفت: سازگاری با اقلیم ایران، کاهش مصرف کود شیمیایی حمل ونقل ارزان، کاهش بیماریها، سازگاری با سایر کودها، توانایی حل کنندگی فسفات بالا، حفظ خصوصیات ژنتیکی، پایداری در هنگام انبارداری و روش مصرف اسان از مزایای کودهای زیستی است.

در ادامه، مهدی تشکری، رئیس اداره تعاون روستایی گناباد نيز با ارایه گزارشی از فعالیتهای اداره اظهار کرد: در گناباد 2 اتحادیه تعاونی تولید وروستایی وجود دارد که جمعا 20 هزار نفر از تولید کنندگان و بهربرداران بخش کشاورزی را تحت پوشش دارند.

رئیس اداره تعاون روستایی گناباد گفت: در سال گذشته 12 دوره آموزشی ویژه مدیران و بهره برداران برگزار و تکلیف تعاونیهای غیر فعال و زیان دیده مشخص شده است.