تصمیم تأمل برانگیز صدا و سیما درباره ساعت پخش مناظره ها
اولین گفت و گوی گروهی کاندیداها ، تحت عنوان «مناظره» روز جمعه ساعت 16 از شبکه اول سیما به صورت زنده روی آنتن می‌رود.

در این گفت و گوی گروهی ، هر 8 کاندیدا حضور خواهند یافت و به سوالات مجری برنامه ، پاسخ خواهند داد.ساعت 4

در انتخابات سال 1388 ، مناظره ها به صورت دو نفری برگزار می شد. اما این بار به دلیل این که کاندیداها 8 نفر هستند ، «مناظره»ها به «گفت و گوی دسته جمعی» تبدیل شده است.

نکته قابل توجه این که این شبه مناظره ، در ساعت 4 بعد از ظهر یک روز تعطیل بر روی آنتن می روند. یعنی در ساعتی که بسیاری از مردم برای استفاده از روز تعطیل در بیرون خانه هستند. این در حالی است که می شد این برنامه را در روزها و ساعات پربیننده تری بر روی آنتن فرستاد.

 دو مناظره بعدی هم ، برای ساعت 16 برنامه ریزی شده اند: یکی در روز چهارشنبه 15 خردادماه و دیگری جمعه 17 خرداد. 

تکرار این مناظره ها در ساعت 21  همان روز از شبکه چهارم سیما بر روی آنتن خواهد رفت و نه در روز دیگر.

تا کنون ، برنامه های تلویزیونی کاندیداها که به صورت "تک کاندیدایی" بوده اند ، در ساعات مناسب سیما بر روی آنتن رفته اند ولی شگفت انگیز است که چرا تلویزیون ، جذاب ترین بخش را در نامناسب ترین ساعات و روزها قرار داده است. این رویکرد صدا و سیما ، قطعاً با شعار حضور حداکثری مردم در انتخابات منافات دارد.
به نظر می رسد ، صدا و سیما هم می خواهد مناظره برگزار کند و هم اثر مناظره ها را به حداقل برساند!