زلزله 4.4 ریشتری بشاگرد را لرزاند
مهر: زمین لرزه ای به قدرت 4.4 بخشی از شهرستان بشاگرد را لرزاند.

به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه ای به قدرت 4.4 ریشتر ساعت 10 و 4 دقیقه و 38 ثانیه بخش گوهران در شهرستان بشاگرد را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری سطح زمین در فاصله 13کیلومتری گوهران به وقوع پیوست.

پیش از این هم دو زمین لرزه دیگر به قدرت 3 و 3.2 صبح چهارشنبه بخش گوهران را لرزاند.