توزیع اولین مرحله تعرفه‌های اضافی در تهران
رییس ستاد انتخاباتی شهرستان تهران از آغاز توزیع اولین مرحله تعرفه‌های اضافی در شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، احمدی سعیدی شهرکی با اعلام این خبر افزود: در این مرحله برای هر یک مناطق 22گانه شهر تهران بیش از 40 هزار برگ تعرفه‌ رای ارسال می‌شود.