نحوه تاسیس "مهد کودک خودکفا" در سازمان‌های دولتی و غیردولتی

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه یکی از انواع مهدهای کودک موجود در کشور مهدهای کودک "خودکفا" هستند، اظهار کرد: هیچگونه منع قانونی برای ارائه مجوز تاسیس «مهدهای کودک خودکفا» وجود ندارد.

محمد نفریه در گفت‌وگو با ایسنا،‌ با اشاره به اینکه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی می‌توانند با مراجعه به سازمان بهزیستی محل خود برای دریافت مجوز اقدام کنند، گفت:‌ پس از بررسی شرایط این سازمان‌ها توسط مسولان فنی سازمان بهزیستی، به آنها مجوز تاسیس مهد ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: داشتن فضای مناسب، استانداردهای موردنظر، شرایط بهداشتی و مسائل آموزشی از جمله شرایط لازم برای ارائه کسب مجوز برای تاسیس مهدهای کودک خودکفا است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه چند سالی است سازمان‌های دولتی به دلیل مسائل خاص خود کمتر به تاسیس این مراکز می‌پردازند، گفت: این مهدها هم اکنون بیشتر توسط کارخانجات، بیمارستان‌ها و سایر سازمانهای غیردولتی تاسیس می‌شود.

نفریه با بیان اینکه فضای موردنظر برای تاسیس مهدهای کودک خودکفا در درون آن سازمان ایجاد می‌شود،‌ خاطرنشان کرد: اعتبار تاسیس این مهدها توسط سازمانی که می‌خواهد برای آن اقدام کند، فراهم می‌شود.

وی افزود: سالانه دولت هزینه‌ای را به زنانی که فرزندان آنها از مهد کودک استفاده می‌کنند از طریق حقوق ماهیانه پرداخت می‌کند.