تغییر شماره فروش تلفنی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
شماره واحد فروش تلفنی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول مهرماه تغییر می‌کند.

به گزارش روابط عمومی ایران‌ایر، از تاریخ یکم مهرماه، واحد فروش تلفنی ایران‌ایر با شماره تلفن واحد 46621888 پاسخگوی تماس گیرندگان خواهد بود و شماره قبلی (44672200) از این پس پاسخگو نیست.

بنابراین گزارش شرکت ایران‌ایر (هما) از شهریورماه سال گذشته در راستای رفاه حال مسافران و ایجاد سهولت‌ دسترسی آنها برای خرید بلیت پروازهای این شرکت‌ هواپیمایی، واحد فروش تلفنی خود را راه‌اندازی کرد.

با استفاده از این خدمت مسافران بدون مراجعه حضوری می‌تـوانند بلیت پرواز خود را تهیه کنند.