قيمت "خانه هاي نوساز" در شرق تهران (جدول)

محله و خیابان
عمر ساختمان (سال)
هر متر (تومان)
میدان سپاه
نو ساز
4,700,000
شریعتی . پایین تراز بهار شیراز
نو ساز
6,000,000
شریعتی . سهیل
نو ساز
11,900,000
سبلان جنوبی . 10 متری بانك
نو ساز
3,200,000
شریعتی . ماهرو زاده
نو ساز
11,000,000
سبلان شمالی . محسن آزادی
نو ساز
3,900,000
مجیدیه شمالی . امیر نیا
نو ساز
6,000,000
مجیدیه شمالی . حسینی
نو ساز
5,200,000
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا
نو ساز
5,500,000
جانبازان غربی
نو ساز
3,900,000
نارمك . 46 متری غربی
نو ساز
6,000,000
نارمك . میدان 16
نو ساز
5,600,000
نارمك . مرجان
نو ساز
6,200,000
نارمك . سمنگان
نو ساز
5,800,000
نارمك . دمیرچی
نو ساز
6,000,000
نارمك . مهر
نو ساز
6,600,000
نارمك . میدان هلال احمر
نو ساز
6,100,000
نارمك . میدان 97
نو ساز
6,000,000
نارمك . میدان 46
نو ساز
5,300,000
نارمك . مدائن شمالی
نو ساز
6,500,000
نارمك . چهارراه تلفنخانه
نو ساز
4,900,000
نارمك . دردشت
نو ساز
6,500,000
وحیدیه . تسلیحات
نو ساز
4,100,000
تهرانپارس . اردیبهشت
نو ساز
4,800,000
تهرانپارس . اردیبهشت
نو ساز
7,100,000
تهرانپارس . رشید جنوبی
نو ساز
7,500,000
تهرانپارس .خیابان 220
نو ساز
5,000,000
تهرانپارس . فلکه 4
نو ساز
5,200,000
تهرانپارس . دماوند
نو ساز
5,500,000
تهرانپارس . بلوار پروین
نو ساز
4,200,000
تهرانپارس . بلوار شاهد
نو ساز
4,700,000

باشگاه خبرنگاران