تعداد شهدا، جانبازان و آزادگان ایران چند نفر است؟
محمدعلی شهیدی رئیس بنیاد شهید گفت: حدود 220 هزار شهید،  505 هزار جانباز و حدود 50 هزار آزاده در ایران داریم.
 
به گزارش عصر ایران به نقل از واحد مرکزی خبر، رئیس بنیاد شهید این سخنان را در نشستی با رئیس صداوسیما مطرح کرده است.

شهیدی همچنین گفت: امسال روز شهید یعنی 22 اسفند با همکاری رسانه ملی و برنامه ریزی، برجسته تر و پر رنگ تر از سال های قبل برگزار خواهد شد.
 
رئیس بنیاد شهید همچنین درباره تعداد مفقود الاثرها افزود: تعداد آنان برای ما روشن نشده، این در حالی است که خانواده آنان زیرپوشش هستند.
 
وی از تدوین برنامه هایی برای جامعه هدف خبر داد و گفت: برنامه سه ساله، میان مدت و برنامه بلند مدت تا سال 96 ابلاغ شده است و اجرایی می شود.