اولین مسابقه اتومبیل رانی روی برف آذربایجان شرقی (عکس)
پ