بدهی 690 میلیارد تومانی شرکت‌های هواپیمایی به وزارت نفت
مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآودره های نفتی ایران از بدهکاری ٦٨٨ میلیارد تومانی شرکت های هواپیمایی به وزارت نفت خبر داد.

به گزارش شانا، براتعلی رفعتی با تاکید بر این که، سوخت رسانی به مبادی مصرف از جمله شرکت های هواپیمایی وظیفه ذاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است، افزود: توزیع سوخت های هوایی در فرودگاه های کشور به جز فرودگاه امام خمینی(ره) از مسئولیت های این شرکت است.

وی با بیان این که، بخش عمده مبلغ سوخت های هوایی را هزینه های انتقال و حمل تشکیل می دهد، اظهار کرد: شرکت های هواپیمایی درباره افزایش نرخ سوخت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اعتراض دارند، اما این اعتراض به این دلیل که شرکت ملی پخش فقط مجری است، وارد نبوده است.

به گفته وی، شرکت های هواپیمایی سال گذشته حدود ٧٠ درصد نرخ بلیت هواپیما را افزایش دادند و دلیل آنها افزایش قیمت سوخت بوده است؛ بنابراین نباید اعتراضی درباره نرخ سوخت داشته باشند.

رفعتی با بیان این که، ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کننده نرخ سوخت است، گفت: آخرین نرخ اعلام شده برای هر لیتر سوخت هواپیما ٧٠٠ تومان و مطالبات شرکت ملی پخش به طور تصاعدی رو به افزایش است.

وی تصریح کرد: شرکت های هواپیمایی حتی نسبت به آنچه که خود به عنوان بدهی (هر لیتر سوخت ٢٠٠ تومان) قبول دارند هم پرداخت متناسب نداشته اند.

مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تصریح کرد: تاکنون پیگیری های متعددی برای دریافت بدهی شرکت های هوایی انجام شده است.** ٥٠ میلیارد ریال کرایه حمل روزانه انواع فرآورده نفتی

رفعتی همچنین گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای انتقال انواع فرآورده های نفتی به مبادی مصرف، روزانه ٥٠ میلیاد ریال کرایه حمل فرآورده پرداخت می کند.

وی افزود: روزانه بیش از ٢٦٥ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی به نقاط مختلف کشور حمل می شود و حسابرسی این حجم فرآورده کاری سخت و طاقت فرساست.

رفعتی اظهار کرد: کارمزد جایگاه داران، تجهیز و زیباسازی جایگاه های شرکتی، تجهیز و ایمن سازی انبارهای نفت، حقوق و دستمزد کارکنان و هزینه های احداث انبارهای نفت جدید، دیگر پرداخت های مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است.

به گفته وی، هم اکنون به طور میانگین ٣٠ تومان بابت کرایه حمل، توزیع و انبارداری هر لیتر فرآورده، پرداخت می شود.** ترازنامه مالی شرکت ملی پخش شفاف است

مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان این که این شرکت پارسال بهترین گردش مالی را به سازمان حسابرسی ارائه داده است، اظهار کرد: درخشان ترین و شفاف ترین ترازنامه مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مربوط به سال ١٣٩١ است.