نتایج یک تحقیق ملی: فعالیت بدنی کم ایرانیان نگران کننده است
نتایج یک پیمایش ملی که در سال های اخیر با نظارت پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در کل کشور انجام شده است نشان می دهد که سطح فعالیت بدنی افراد جامعه نگران کننده است.

به گزارش پایگاه وزارت علوم، هادی روحانی عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی درباره نتایج این مطالعه جامع اظهار داشت: براساس این پیمایش ملی که توسط توسط پروفسور حمید محبی تهیه شده است، سطح فعالیت بدنی مردان در ایام فراغت، کار و کل روزهای هفته بیش از زنان است و از آنجایی که اغلب مردان به کار و فعالیت اشتغال دارند و عمدتاً این مردان هستند که در مشاغل سنگین فعالیت می کنند بنابراین به طور منظقی باید میزان کالری مصرفی مردان بیش از زنان باشد.

وی اهمیت ورزش و فعالیت بدنی را در پیشگیری از بسیاری از بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی عروقی و چاقی یادآور شد و افزود: فقط 6/9 درصد از افراد جامعه هر روز ورزش می کنند و تقریباً 20 درصد افراد جامعه ایرانی فقط چند بار در سال، فعالیت ورزشی دارند.

روحانی خاطرنشان کرد: نتایج این مطالعه نشان می دهد36.8 درصد از زنان و52.6 درصد مردان کشور، حداقل یکبار در هفته به صورت منظم ورزش می کنند و به این رقم به طور میانگین،44.6 درصد از افراد جامعه را شامل می شود.

وی تاکید کرد: با این اوصاف، 52.3 درصد افراد جامعه حتی یکبار در هفته هم ورزش منظم ندارند و میزان بی فعالیتی در طول سال ها در ایران رو به افزایش است در حالیکه در کشورهای دیگر مانند کانادا این وضعیت، روند کاهشی دارد.

این متخصص فیزیولوژی ورزشی تصریح کرد: افراد جامعه برای مصون ماندن از بیماری های قلبی عروقی، چاقی، دیابت و دیگر بیماری های مزمن باید روزانه حداقل 30 دقیقه پیاده روی نرم و آرام را در برنامه های فعالیتی روزانه خود داشته باشند که این میزان در افراد جوان باید بیشتر باشد و از فعالیت بدنی به سمت فعالیت ورزشی سوق پیدا کند.