سایت انتخاب رفع فیلتر شد
سایت انتخاب که چندی پیش فیلتر شده بود، از امروز (شنبه) دوباره در دسترسی کاربران قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، مصطفی فقیهی مدیر مسئول این پایگاه خبری در تشریح این موضوع گفت: ساعت 22،30 دقیه 13 بهمن ماه انتخاب با اعلام جرم دادستان محترم تهران، فیلتر شد که پس از 6 روزدوباره قابل دسترسی شد.