کیارستمی رئیس کمیته داوران جشنواره کن شد
 عباس کیارستمی کارگردان ایرانی ریاست کمیته داوران بخش فیلم کوتاه در جشنواره آتی فیلم کن فرانسه را برعهده گرفت.

این کمیته داوران شامل خانم نویمی لیفوفسکی کارگردان فرانسوی، خانم دانییلا توماس کارگردان برزیلی، محمد صالح هارون کارگردان اهل چاد و جواکیم ترییر کارگردان نروژی است.

در بخش داوری فیلم های کوتاه جشنواره فیلم کن، فیلم برگزیده انتخاب و در اختتامیه جشنواره چهل و چهارم در ماه می آینده معرفی خواهد شد.