"بخارا" نوروزی منتشر شد
نود و هشتمین شماره مجله «بخارا» ویژه نوروز همراه با یکصد و یک شعر منتشرنشده از محمدرضا شفیعی کدکنی منتشر شد.

به گزارش ایسنا، در شماره 98 مجله «بخارا» یکصد و یک شعر منتشرنشده از محمدرضا شفیعی کدکنی با عنوان «جهان در مقدم صبح بهاران» منتشر شده است.

یکی از این شعرها:

گُل داده ارغوانِ جوان در حیاط ما

در روزهای آخر اسفند

و هرچه غنچه داشته بر شاخ

امروز، جمله را همگی باز کرده است.

او با غریزه دشمن خود را شناخته

وز بیم خشکسال که در راه است

یک ماه زودتر هنگامه شکفتن و گفتن را

آغاز کرده است.

(اسفند 87)

«زبان‌شناسی»، «ایران‌شناسی»، «تاریخ نشر کتاب در ایران»، «یادداشت‌های یک کتابدار»، «آویزه‌ها»، «فرهنگ»، «پنج مقوله» و «معرفی کتاب» از دیگر بخش‌های شماره جدید «بخارا» هستند که با آثاری از محمدعلی موحد، محمدرضا شفیعی کدکنی، داریوش شایگان، محمدرضا باطنی، عبدالحسین آذرنگ، هوشنگ دولت‌آبادی، مینو مشیری، ترانه مسکوب، محمدابراهیم باستانی پاریزی، سیروس پرهام، حسین پاینده و ... همراه‌اند.

گزارشی از «شب پرویز ناتل خانلری»، مطالبی از محمدعلی موحد،‌ محمدعلی همایون کاتوزیان (با ترجمه فرزانه طاهری)، غلامحسین مصدق و حسینقلی سررشته به همراه «ماجرای نهم اسفند به روایت شعبان جعفری» در بخشی با عنوان «وقایع نهم اسفند 1331» و همچنین بخش «معرفی گالری بوم» از دیگر مطالب مندرج در «بخارا» هستند.

در شماره ویژه نوروز مجله «بخارا» همچنین بخشی با عنوان «نوروز» آمده که در آن مطالبی از ژاله آموزگار،‌ علی بلوکباشی، افشین شاهرودی، هاشم رجب‌زاده،‌ مهدی فیروزیان، محمد گلبن، مریت هکس (ترجمه محمدحسن نظری‌نژاد، محمدتقی اکبری و احمد نمایی)، کارلا سرنا (ترجمه علی‌اصغر سعیدی)، یاکوب ادوارد پولاک (ترجمه کیکاووس جهانداری)، ایرج افشار، مهدی اخوان ثالث، گل‌نظر،‌ فریدون مشیری،‌ پروین دولت‌آبادی، سیاوش کسرایی، محمد آصف فکرت، نورالدین زرین‌کلک و ... منتشر شده است.

مجله «بخارا» با مدیرمسؤولی و سردبیری علی دهباشی با قیمت 15 هزار تومان منتشر شده است.