90 سال پیش قیمت دلار چقدر بود؟
در مذاکرات مجلس شورای اسلامی در سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۳ شمسی، برخی اعداد و ارقام، جلب توجه می کند.

به گزارش شبکه خبر، بر اساس مذاکرات یکی از جلسات که در تیر ۱۳۰۱ برگزار شده و به تعرفه پست اختصاص داشته، قیمت دلار ۱۴ریال اعلام شده است.

همچنین در جلسه دیگری که در مهر ۱۳۰۰ تشکیل شده و وکلای مجلس به بحث در باره جلوگیری از افزایش قیمت نان پرداخته اند ، عنوان شده که قیمت نان به ازای یک من(سه کیلو) دو ریال است.

از طرفی در یکی از جلسات مجلس که به تعرفه گمرکی واردات خودرو اختصاص داشته است، قیمت یکدستگاه اتومبیل وارداتی(که مارک آن مشخص نشده) که اعیان و اشراف از آن استفاده می کرده اند،هفتصد تومان بیان شده است.