10 دانستنی مهم برای الحاقیه بیمه شخص ثالث
قوه قضاییه نرخ جدید دیه در سال جاری را اعلام کرد و لذا لزوم تهیه الحاقیه برای افزایش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث برای بیمه گذاران دو چندان شده است.

اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی به لحاظ اهمیت موضوعِ الحاقیه، به طرح پرسش و پاسخ های متداول در مورد صدور الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث پرداخته که به این شرح است:

1- الحاقیه چیست؟


الحاقیه سندی رسمی است که هرگونه تغییر در مفاد بیمه نامه شخص ثالث در آن ثبت و جزو بیمه نامه است.

2- نرخ دیه در سال جدید چقدر است؟

طبق اعلام قوه قضاییه، معادل ریالی دیه در سال 1393 برای ماه های غیر حرام یک هزار و 500 میلیون ریال(150 میلیون تومان ) و برای ماه های حرام دو میلیارد ریال(200میلیون تومان) است.

3- ماه های حرام کدام است؟

بر اساس شرع مبین اسلام از 12 ماه قمری، چهار ماه رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم ماه های حرام است.

سه ماه حرام پشت سر هم و یک ماه (رجب) جدا از بقیه است.

4 - آیا دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث ، اجباری است یا اختیاری؟


بر اساس قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارتهای بدنی و مالی هستند که بر اثر حوادث وسایل نقلیه یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود ، بنابر این موظفند مسئولیت خود را حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام بیمه کنند که این میزان در سال 1393 معادل دو میلیارد ریال(200 میلیون تومان) برای خسارت جانی و 50 میلیون ریال( 5 میلیون تومان) برای خسارت مالی وارد به اشخاص ثالث است.

5- آثار دریافت نکردن الحاقیه افزایش تعهدات بیمه شخص ثالث برای بیمه گذاران چیست؟


در صورت تهیه نکردن الحاقیه افزایش تعهدات بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه خسارت زیاندیدگان را حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه پرداخت می کنند و باقیمانده خسارت را باید مقصر حادثه (بیمه گذار) پرداخت کند که برای نمونه در سال جاری حداقل به میزان 480 میلیون ریال( 48 میلیون تومان) به ازای هر نفر بر عهده بیمه گذار است.

6- زمان اغاز اولین ماه حرام در سال جاری چیست؟


نخستین ماه حرام در تقویم سال جاری ماه رجب و از روز پنجشنبه گذشته است.

که آغاز رسمی ماه رجب ، شامگاه روز چهارشنبه دهم اردیبهشت بوده است.

دیگر ماه های حرام از ششم شهریور آغاز خواهد شد.

7- تفاوت ماه های حرام با ماه های عادی در چیست؟


چنانچه حادثه رانندگی و فوت زیاندیده هر دو در ماه های حرام اتفاق افتد، بر اساس قانون مجازات اسلامی، میزان دیه یک سوم بیشتر از ماه های عادی خواهد بود.

8- برای دریافت الحاقیه بیمه نامه باید به کجا مراجعه کرد؟


بیمه گذاران برای دریافت الحاقیه افزایش سقف تعهدات بیمه نامه (تعهدات مالی و بدنی ثالث و حوادث راننده) باید به همان واحدی که بیمه نامه خود را دریافت کرده اند، مراجعه کنند. در صورت دسترسی نداشتن به نماینده صادر کننده بیمه نامه شخص ثالث، برای دریافت الحاقیه به شعب اصلی شرکت بیمه در همان شهر یا شهرهای دیگر مراجعه شود.

9- آیا صدور الحاقیه با مبلغ 200 میلیون تومان تاثیری در تعهدات شرکت بیمه برای حوادثی که قبل از صدور الحاقیه اتفاق افتاده است، دارد؟


خیر؛ ملاک تعهد شرکت های بیمه در قبال زیان دیدگان ، سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه در زمان وقوع حادثه است. بنابراین الحاقیه فقط در مورد حوادثی که بعد از تهیه آن اتفاق می افتد ، اعتبار دارد.

10- کدامیک از شرکت های بیمه مجاز به صدور الحاقیه نیست؟


در حال حاضر تمام شرکت های بیمه که پیش از این بیمه نامه شخص ثالث را صادر کرده ، مجاز به صدور الحاقیه برای بیمه گذاران خود است