برگزاری مناظره درباره توافق ژنو در مجلس
مناظره موافقان و مخالفان توافق ژنو یکشنبه هفته آینده (21 اردیبهشت) در کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خانه ملت، در نشست و مناظره اول که یکشنبه 31 فروردین ماه در کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار شد «فریدون عباسی» رییس سابق سازمان انرژی اتمی و یکی از معاونان وزارت امور خارجه حضور داشتند.

براساس این گزارش، نشست اول درباره موضوعات مربوط به مساله پرونده هسته ای، توافق ژنو و عملکرد دولت و وزارت امور خارجه در دوره یازدهم بود که در غالب سخنرانی موافق و مخالف و به صورت مناظره بررسی شد.