نوبخت: تعادل را به بازار آزاد ارز برمی گردانیم
معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور گفت : با افزایش عرضه وکاهش تقاضا ، تعادل قیمت را به بازار آزاد ارز برمی گردانیم.

محمدباقر نوبخت افزود : عرضه ارز را در بازار افزایش دادیم و با وارد کردن ارز صادرات پتروشیمی و همچنین کاهش تقاضای بازار به سمت تعادل حرکت کرده ایم.

وی گفت : با استقبال تقاضای ارز از بازار آزاد به سمت اتاق مبادله و بانک مرکزی در حال حرکتیم ، همچنین صنایع نیز به سمت تامین ارز خود از بانک مرکزی حرکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، سخنگوی دولت درباره تامین ارز خودروسازان هم گفت : تامین تقاضای آنان را به بانک مرکزی واگذار کرده ایم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت : اما برای آنکه مردم در مقابل بی تعادلی بازار بی دفاع نباشند ،همواره در مواردی که نیاز باشد دولت دخالت خواهد کرد.

نوبخت در توضیح پر ریسک بودن بازار ارز گفت : زمانی قیمت ارز دلاربیش از 4 هزار تومان بود و با دخالت و تعادل بخشی دولت دیدیم که قیمت آن به زیر 3 هزار تومان آمد و تلاش ما حرکت به سمت یکسان کردن نرخ ارز با همان قیمت مبادله ای 2650 تومان است و تردیدی نخواهیم داشت.

وی افزود : از منابع ارزی برای تامین تقاضای بنگاه های اقتصادی استفاده خواهیم کرد .

نوبخت گفت : هیچ رابطه معناداری بین نرخ سود بانکی و قیمت ارز وجود ندارد.

وی در ادامه گفت : مردم بدون تردید و با توجه به دقت و هوشمندی که دارند می دانند که بازار ارز
پرریسک است و  بهتر است برای سرمایه گذاری به بازارهای دیگری مانند بازار سرمایه توجه کنند.

نوبخت افزود : در ماه های گذشته شاهد برخی نوسان ها و کاهش شاخص کل بورس یا بازار سرمایه بودیم اما به سرعت این بازار به خود آمد و اکنون شاخص های بورس روند صعودی دارد.

وی در ادامه به موضوع اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی اشاره کرد و گف: در مرحله ثبت نام 2 میلیون و 480 هزار نفر اعلام انصراف کردند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود : از این مرحله انصرف 1200 میلیارد تومان پول به دست آمد که جا دارد از مردم تقدیر شود.

وی گفت : این در حالی است که برخی از منابع یارانه ها در سبد درآمدی خانواده به صورت ماهانه بهره مند بودند و استفاده و زندگی خود را اداره می کردند.

نوبخت گفت : برای عده ای هم این پول در هزینه های زندگی تاثیر چندانی نداشت و جا دارد از هر دو دسته تشکر کنیم چرا که تشخیص دریافت یا دریافت نکردن یارانه به عهده خود مردم است .

وی با اشاره به برخی گمانه زنی ها و تفسیرهای نادرست برخی سایت ها و افراد در خصوص انصراف یارانه ها گفت : برخی صداها در رسانه های محدود و با گرایش سیاسی خاص تبلیغ می شد و در پی تلقین این احساس به مردم بودند که منابع به دست آمده ناشی از انصراف یارانه ها خرج جشن های شاهانه می شود.

وی افزود : آنها جشن میلاد حضرت فاطمه (س) را ابتدا به عنوان یک جشن شاهانه مطرح و بزرگ جلوه دادند و بعد موضوع را به انصراف افراد از یارانه ربط می دادند .

سخنگوی دولت گفت : مردم به خوبی این موضوع را دریافتند.

نوبخت گفت : ضمن احترام به کسانی که در خصوص دریافت یارانه نقدی اعلام نیاز کردند یا انصراف دادند ، همه بدانند این منابع در توسعه خدمات عمومی به مردم مصرف خواهد شد.