هواي کرمانشاه در وضع هشدار به دلیل ریزگردها
واحد مرکزی خبر - ریزگردها هوای کرمانشاه را در وضع هشدار قرار داد .

مدیر کل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: هم اکنون غلظت ذرات معلق در هوای کرمانشاه 217 میکروگرم برمترمکعب است .

میزان غلظت در هوای سالم 100 میکرو گرم است.
ریزگردها که از دیروز هوای کرمانشاه را فراگرفته است تا اواخر وقت امروز ادامه دارد .

منشا ریزگردها کشور عراق است .
همتی افزود : در 24 ساعته گذشته نیز میانگین غلظت ذرات معلق موجود در هوای کرمانشاه 143 میکروگرم بوده است .

وی گفت : بیشترین میزان ذرات معلق هوا روز گذشته نیز 255 میکروگرم بر مترمکعب بود .