شرکت برق 50 درصد هزينه صفحات خورشيدي را می پردازد
مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران از پرداخت 50 درصد هزینه صفحات خورشیدی خبر داد و گفت : به منظور توسعه استفاده از انرژی های نو ، به مشترکان به ویژه مشترکان جدید و کسانی که مصرف بالایی دارند ، توصیه می کنیم ده درصد از مصرفشان را از انرژی خورشیدی تامین کنند.

محمد هاشمی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: متقاضیان می توانند به شرکت توزیع برق تهران بزرگ مراجعه و درخواست استفاده از صفحات یا پنل خورشیدی را ارائه
کنند.

وی افزود : قیمت هر کیلووات پنل خورشیدی 8 تا 11 میلیون تومان است و متناسب با مصرف ، صفحات خورشیدی را مشخص می کنیم.

هاشمی گفت : سقف پرداخت پنل های خورشیدی تا مصرف 20 کیلووات است که 50 درصد هزینه آن را شرکت توزیع برق تهران بزرگ پرداخت خواهد کرد.

وی درباره مصرف برق در تابستان نیز توصیه کرد : مشترکان در زمان خرید تجهیزات برقی به استاندارد توجه و حداکثر صرفه جویی را در زمان اوج مصرف رعایت کنند.
هاشمی همچنین توصیه کرد : از لوازم پرمصرف در زمان اوج مصرف استفاده نکنند.

وی زمان پیک مصرف را روز ساعت 13 تا 16 و پیک مصرف شب را 21 تا 23 اعلام کرد و گفت : در این زمان ها از کولرهای گازی استفاده نکنید و در مصرف کولرهای ‌آبی هم صرفه جویی داشته باشید.