هشدار دولت به صداوسیما درباره یک تبلیغ
خراسان نوشت:

بر اساس ابلاغیه هفته های اخیر مسئولان دولتی به مدیران صدا و سیما، مقرر شده رسانه ملی با توجه به مشکلات مختلف حقوقی و اداری یکی از پروژه های مشهور تجاری- اداری در همسایگی پایتخت که عملیات اجرایی آن به علت عدم صدور مجوزهای قانونی متوقف شده است، ضوابط مدنظر در ماده 21 قانون پیش فروش ساختمان را رعایت و از تبلیغ این پروژه بدون اخذ مجوزهای ملی و قانونی اجتناب کند.